Dagordning Bodens schackklubbs årsmöte 2014-03-041. Mötets öppnande


2. Godkännande av kallelsen


3. Godkännande av dagordningen


4. Val av årsmötetsordförande


5. Val av årsmötessekreterare


6. Val av protokolljusterare


7. Föregående års årsmötesprotokoll


8. Verksamhetsberättelse 2013


9. Ekonomisk redovisning 2013


b) Revisionsberättelse 2013


10. Ansvarsfrihet för styrelsen


11. Val av ordförande 1 år


12. Lokalfrågan


13. Medlemsavgifter


14. Representant till NSF årsmöte


15. Långparti-KM


16. Övriga frågor


17. Avslutning