Dagordning Bodens schackklubbs årsmöte 2015-03-04 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötetsordförande

 5. Val av årsmötessekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2014

 9. Ekonomisk redovisning 2014

 10. Revisionsberättelse

 11. Val av ordförande 1 år

 12. Val av kassör 2 år

 13. Val av revisor 2 år

 14. Val av ledamot 2 år

 15. Representant till NSF årsmöte

 16. BSK 100-årsjubileum

 17. Hemsidan

 18. Lokalen

 19. Övriga frågor

 20. Medlemsavgifter

 21. Avslutning