Kallelse till Bodens Schackklubbs årsmöte 2018.

Datum/plats/tid: 2018-04-10, Klubblokalen Pionjären. Vi startar ca 18:00. Välkommen!