Dagordning Bodens schackklubbs årsmöte 2018-04-10 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötesordförande

 5. Val av årsmötessekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2017

 9. Ekonomisk redovisning 2017

 10. Revisionsberättelse

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande 1 år

 13. Medlemsavgifter

 14. Representant till NSF årsmöte

 15. Övriga frågor, viss återbetalning av medlemsavgift, spons Schack4an.

 16. Avslutning