Hej alla!

Den 27 februari 2020 hade Smarta Boden sitt sista årsmöte i Gammelstad. Jag var med på årsmötet. Vi kom överens om upplösa klubben. Årsmötet beslutade att.

* Smarta Bodens Schackskola upplöses

* Alla inventarier (bräder, pjäser klockor m.m) skänkes till Bodens Schackklubb.

* 16 300 kr som finns på sparkapitalkontot=Tolimafonsen ska gå till Bodens Schackklubb enligt stadgarna för fonden.

* Ca: 17 800 kr som finns på transaktionskontot ( det som finns kvar efter kostnader för avvecklingen ) går till NSF för fördelning med önskemål om att pengarna kommer ungdomsverksamheten till godo. Samt att utbilningsmatrialet går till SS Luleå.

Jag vet inte om ni styrelsen kände till detta. Klubben får alltså 16 300 kr plus schackmatrial. Greg Olsson-Lalor är kassör. Han skulle ta kontakt med er i styrelsen. Jag vet inte om han har gjort det. Han är ju en mycket upptagen ögonläkare och dessutom nu i Corona tider.

Mvh Roland Eriksson