Kallelse

Årsmöte! Onsdagen den 22:a April, klockan 18.00 i våran lokal på

Pontonjärvägen 10. Efter avslutat möte spelar vi i vanlig ordning Blixt-KM.Tyvärr så måste vi skjuta på årsmötet till för närvarande obestämd tid på grund av

Corona pandemin.Årsmötet 2020 kommer att hållas som ett onlinemöte på BSKs hemsida!