Verksamhetsberättelse Bodens schackklubb 2019.Styrelsen har under året bestått av ordförande Tomas Yttling, kassör Stig Asplund samt ledamot Peter Lindberg. Revisor har varit Thomas Dahlroth. Föreningen saknar valberedning. Klubben hade årsmöte den 4:e april 2019 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stig Asplund har varit ansvarig för våran hemsida på nätet. Lagledare för länsseriespelet var Tomas Yttling. Spelkvällarna har bestått av blixtschack. Vårat medlemsantal har ökat något vilket naturligtvis är positivt. 2019 hade vi 18 betalande medlemmar!Medlemsavgiften för år 2019 var likt tidigare år 250 kr för seniorer och 100 kr för juniorer. Stödmedlemmar betalar 150 kr. Klubben finansierar sin ekonomi enbart med medlemsavgifter.

Klubbmästare i långpartier 2019 blev Roland Eriksson följd av Per Vestin och Mikael Forsberg. Roland vann blixtmästerskapet 2019 före Peter Lindberg och Anders Åström. Länsserien slutade med vinst för våran klubb, en prestation vi dessvärre icke kunde upprepa innevarande år.

Boden SK anordnade för andra året i rad en snabbschacksturnering i december som gick under namnet "Skinksnabben". I år vanns denna av Roland Eriksson som mottog en julskinka som belöning för hans insats. En extraskinka lottades ut och denna vanns av Anders Åström.

Per Vestin valdes till klubbens representant inför NSFs årsmöte.

Tre av våra medlemmar; Per Vestin, Anders Johansson samt Anders Åström är numera FIDE-godkände domare och klubben har därmed möjlighet att anordna ELO-registrerade tävlingar.

Boden, april 2020

Styrelsen