Verksamhetsberättelse Bodens schackklubb 2020.Styrelsen har under året bestått av ordförande Tomas Yttling, kassör Stig Asplund samt ledamot Peter Lindberg. Revisor har varit Per Vestin. Föreningen saknar valberedning. Årsmötet hanns ej med innan den ännu pågående Covid-pandemin startade utan vi hade ett virtuellt årsmöte online där medlemmarna fick maila in sina frågor och synpunkter i förhand och sedan la vi våra röster. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stig Asplund har varit ansvarig för våran hemsida på nätet. Länsserien uteblev på grund av tidigare nämnda anledning. Spelkvällarna bestod av blixtschack medan vi fortfarande hade dem, först fram till mars/april och vi startade även upp igen på hösten innan den andra vågen av pandemin kom. 2020 hade vi 17 medlemmar.Medlemsavgiften för år 2020 sattes till 350 kr för seniorer. Avgifter för juniorer och stödmedlemmar låg kvar på de tidigare nivåerna: 100 kr för juniorer och 150 för stödmedlemmar. Klubben finansierar sin ekonomi enbart med medlemsavgifter.

Klubbmästare i långpartier 2020 blev Emil Hermansson följd av Lennart Eman och Roland Eriksson. Blixt-KM gick aldrig av stapeln eftersom vi aldrig hade något traditionellt årsmöte.

Boden, februari 2020

Styrelsen