Boden den 08/11 2021


Hej allesammans!

Sent omsider kallar jag nu till årsmöte, torsdag den 9 december kl 18.00 i våran lokal på Pontonjärvägen 10.

Dagordning för mötet samt verksamhetsberättelse för 2020 medföljer som bilagor.

Blixt-KM spelas efter avslutat möte.Vad gäller punkt 12, val av ordförande, så ser jag gärna att någon annan tar den rollen framgent då jag har varit undermålig i mina insatser på sistone. Vill ingen annan ta på sig ansvaret så står jag till förfogande för att hålla igång klubben.

Mvh,
Tomas Yttling