Verksamhetsberättelse Bodens schackklubb 2021.Styrelsen har under året bestått av ordförande Tomas Yttling, kassör Stig Asplund samt ledamot Peter Lindberg. Revisor har varit Per Vestin. Föreningen saknar valberedning. Stig Asplund har varit ansvarig för våran hemsida på nätet. Årsmötet blev försenat till december 2021. Verksamheten blev till stor del lidande pga Covid, men vi spelade en hel del online på Lichess.org i en virtuell klubb.

De spelkvällar som vi fick till bestod av blixtschack. Det ökade intresset för schack bland allmänheten ledde till vårat högsta medlemsantal på länge – vi hade under året 20 medlemmar.

Våra egna Peter Lindberg samt Lennart Eman drog tillsammans med Emil Hermansson igång en serie snabbschackstävlingar i enkla former. Dessa var öppna för alla oavsett klubbtillhörighet och erfarenhet av spelet. Många av våra medlemmar deltog i ett flertal av dessa.

Styrelsen hade ett möte där vi beslutade att ej ta någon medlemsavgift för året med den begränsade verksamheten som orsak.

Under våren gick klubbens äldsta medlem, tillika hedersmedlem, Bo Björklund ur tiden. Bo, eller Bosse som vi alla kallade honom, var medlem i BSK i c:a 70 år och uppnådde en ålder av 96 År. Han vann sitt första KM 1959 och sista gången han stod högst på pallen var 2001. Alltid glad och hjälpsam höjde han stämningen på alla kvällar han närvarade och klubben är fattigare honom förutan.

KM i långpartier gick desvärre aldrig av stapeln. Blixt-KM vanns av Curt Boström på 5.5/7. Två blev Micael Lundholm på 5, därefter kom Anders Åström 4.5.Boden, mars 2022

Styrelsen