Vald att revidera ekonomibokföringen i Bodens Schackklubb har jag efter genomgång av för mig uppvisade handlingar för verksamhetsåret 2021 inte hittat några anmärkningar.

Jag tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.Boden 1 mars 2022

....................................

/ Arne Yttling /