Motion till Bodens Schackklubbs årsmöte

den 25 januari 2024.


Förslag:

Förändring av medlemsavgifter i Bodens Schackklubb

avseende ålder.
Medlemsavgifterna baseras på Junior tom 26 år, Senior from 27 år.Mitt förslag är att vi ändrar till Junior tom 17 år, Senior from 18 år.
Boden den 14/12-2023Stig Asplund

___________________________________________________


Stig Asplund