Kallelse


Hej allesammans!

Vi har vårat årsmöte torsdagen den 25:e januari kl. 18:15 i
klubblokalen på Pontonjärvägen 10.

Motioner skall inlämnas styrelsen senast den 4:e januari.

Ser ni något namn som saknas bland mottagarna av mailet vänligen
meddela mig snarast.

Efter avslutat möte spelar vi traditionsenligt vårt klubbmästerskap i
blixtschack.