Boden 3 januari 2024.


Motion från Roland Eriksson  inför Bodens schackklubb årsmöte torsdagen den 25 januari 2024.


Val av materialförvaltare.


Med tanke på den senaste tidens stora turbulens angående vårat schackmaterial, så tycker jag att årsmötet borde välja en materialförvaltare för en två årsperiod, följt av om/nyval efter två år


Materialförvaltaren ska bland annat göra en noggrann inventering av vårat schackmaterial, märka upp vilket material som är vårat. Det måste vara ordning och reda i vårat skåp. Vidare tycker jag att det är alldeles för många personer som känner till koden till vårat skåp, max 5 personer inte fler. Transporterar man schackmaterial till andra tävlingar så slits materialet fort. För övrigt vill jag minnas att klubben hade materialförvaltare på 1970-talet. Jag hoppas på en positiv respons för denna motion,.


Med vänliga hälsningar/ Roland Eriksson