Historia.
 
 
 
                               B O D E N S 

                               S C H A C K K L U B B 

                              1 9 1 6 - 1 9 4 1 

                               ----------------- 
 

     B O D E N S   S C H A C K K L U B B   1 9 1 6 - 1 9 4 1 
 

1 9 1 6.
 -------- 
  Den 28 november 1916 samlades åtta schackintresserade 
personer till möte a Cafe Temperance, vilka då bildade 
Bodens Schackklubb. Till styrelse valdes: Ordf. och 
kassör hr Elis Jansson, v.ordf. hr G. Ljungström, sekr. 
hr G. Bäcklund och klubbmästare polis Snäll. 
  Medlemsantalet ökades snart till 14 och klubbens spel- 
aftnar förlades därefter till Carl Petterssons konditori. 
Lokalfrågan var då liksom senare mest kännbar, och gjort 
att klubbens verksamhet och beståndande varit mycket svår- 
arbetad. Vad sägs om alla dessa lokaler som delvis dis- 
ponerats, Cafe Temperance, Petterssons konditori, Central- 
hotellet, Centralkafeet, Cafe Brage, Cafe Svalan, Folkets 
hus och Stora Hotellet.
 
Så börjar den av typograf Oscar Carlsten nedtecknade 
biografi om Bodens Shackklubb.
Han fortsätter: 
 
1 9 1 8. 
------- 
  Under detta år ingick klubben i Sveriges Schackförbund. 
I februari anordnade klubben på uppdrag av Norrbottens 
Schackförbund en individuell turnering för 1:a och 2:a 
klass spelare. Resultatet blev: Klass I: E. Bäckström 1:a, 
M. Levander 2:a, och Egon Lindgren 5:a. I klass II pla- 
cerade sig Nils Westberg som 2:a pristagare. 
  Under samma år anordnades ävenledes en klubbturnering 
i Boden med deltagare från Haparanda, Malmberget,
Gällivare och Luleå. Malmberget segrade och Boden kom
på andra plats.
 
1919 - 20 
---------- 
 För första gången anordnades Norrbottens Schackmästerskap 
i Malmberget. Klubbens enda representant E. Bäckström 
erövrade mästerskapstiteln.
 
1920 -21 
---------- 
 Medlemsantalet var vid denna tid väldigt bra, 24 medlemmar.
Men antalet sjönk drastiskt när flertalet av klubbens starkaste
spelare reste härifrån. Ingen klubbturnering spelades.
 
1921 - 24 
---------- 
 Vårturneringar och höstturneringar startades men inga av 
dem blev färdigspelade. Medlemsantalet sjönk till 4 - 5.
 
1924 - 25 
---------- 
 Efter det klubben en tid legat nere utlystes ett sammanträde
å Petterssons konditori den 8 okt. Schackkintresset stegrades
och medlemsantalet steg till närmare 40.
 
1926 - 27 
---------- 
 Klubbens 10-åriga tillvaro firades med en enkel supe å 
Järnvägshotellet den 13 februari 1927. Till jubileet hade 
inbjudits hedersledamoten J.A Ros och klubbens förste ordf. 
Elis Jansson Luleå samt Luleå SS ordf. Hj. Mandal.
Som gåva av Luleå fick klubben mottaga ett schackur. 
 I en blixtturnering efter supen vann i kl.I R. Lundmark med 
6 poäng, 2) Hj. Mandal 4p. Samma poäng hade J.A. Ros och 
Elis Jansson. I kl.II vann Harry Nordblom efter omspel med 
Hagman.
 
1928 - 29 
----------
Vårturneringarna i klass I ha i regel gällt som KM.
De "moderna" klubbmästerskapen började 1929 men ha ej
alltid blivit tillfredsställande slutspelade. Den 8 december hade
klubben för första gången besök av en stormästare i schack,
nämligen R. Reti. Vid simultanmatch å Stora Hotellet spelade
denne mot 37 motståndare varvid resultatet blev 24 vinst,
9 remi och 4 förlust för Reti.
 
1929 - 30 
---------- 
 Under våren gästades Boden av stormästaren Bogoljubow
som spelade simultan mot 46 motståndare: 37 v. 3 r. 6 f.
 
1931 - 32 
---------- 
 Spelaftnarna började under första hälften av okt å Nina
Olssons pensionat (dit klubben flyttat i god tid före branden
å Stora Hotellet, och därmed räddat sitt material från
förstörelse). Inga av klubbturneringarna har under året blivit
slutspelade. I klubbmästerskapet hade Uno Wulkan vid
spelårets slut uppnått högsta poängtalet, varför han tilldelades 
klubbmästerskapet. 
 
1934 - 35
----------
Schackintresset har under året varit synnerligen stort och
även utåt har klubben visat sig vara Norrbottensbäst.
För att ge medlemmarna tillfälle att spela protokollförda
partier har under året en intresseturnering varit ordnad,
i vilken varje protokollfört parti blivit inregistrerat
Turneringen i klass I, gällande klubbmästerskapet, blev
den kanske hårdaste i klubbens historia. Tävlingen var
dubbelrondig med 12 deltagare. Harry Åhman tog hem
slutsegern.
 
1935 - 36
----------
Svenske mästaren i schack, Gideon Ståhlberg, gav en
simultanmatch mot 23 spelare den 7/12 1935.
Ragnar Lundmark och Oscar Carlsten lyckades vinna
sina partier, 7 fick remi och övriga 14 förlorade.
 
1936 - 37
----------
Detta spelår var svagt med dåligt träningsintresse från
de "gamla" uvarnas sida, vilket också kom till synes vid
klubbmatcherna.
Tack vare ett par lyckade dansaftnar på Tallhyddan
har klubbens ekonomi varit god.
 
1939 - 40
----------
Detta spelår blev av de kortare i klubbens historia.
På grund av krigsutbrottet med åtföljande inkallelser
avslutades schackspelet redan den 5/12. Någon turnering
påbörjades men ingen blev slutspelad.
Det enda man hann med var stormästaren Salo Flohrs
simultanmatch 11/11 -39. Denne spelade mot 27 motståndare
och vann 24 och spelade 3 remi.
 
1940 - 41
----------
Detta spelår blev betydligt livligare än det föregående.
Krigspsykosen hade nu släppt och spelarna började hitta
tillbaka till spellokalen. Klubben hade nu flyttat tillbaka
till Cecil och säsongen började den 18/10 1940.

--------------------------------------------------------------------

 
 Detta är bara ett utdrag ur Oscar Karlstens läsvärda
tidskrift om Bodens Schackklubbs historia.
Vi får tacka honom för den bevarande litteraturen.
 
Finns det någon som är intresserad av att läsa hela boken
finns den i Bodens Schackklubbs spellokal till påseende.
 
Nedan följer ett antal partier och Oscar skriver :
 
Dessa partier göra ej anspråk på att vara respektive spelares
bästa, utan är endast vad nedskrivaren haft att förfoga över,
och avsedda att i någon mån belysa spelstilen hos
vederbörande. Många fler skulle givetvis varit med,
men partier spelade av dessa saknas.
 
 
Henry Berg
Rudolf Forsberg
John Hammarstedt
Walle Hedvall
Halvar Hermansson
Folke Holmberg
John Johansson
Gunnar Jonsson
Åke Karlsson
Oscar Karlsten
John Lindh
Anton Lindgren
Egon Lindgren
Ragnar Lundmark
Sven Lundström
Walfrid Nilsson
Börje Persson
Bengt Schylander
Hilding Westerberg
Uno Wulkan
Harry Åhman
Tord Ödmark