DU
är välkommen
som medlem i klubben.
Det ger dig också rätt att besöka vår medlemssida.

Medlemsavgifter 2022
Junior tom 26 år 100,00
Senior från 27 år 350,00
Stödjande medlem 150,00

 Till medlemssidan.

Logga in på medlemsidan.
OBS! använd bara små bokstäver OBS!