Klubbmästerskap år 2015.

Vi spelar helgen den 30 januari - 1 februari.

Vi som spelar är
Mikael Forsberg, Tomas Yttling, Anders Åström,
Lennart Eman, Stig Asplund och Peter Lindberg.

Vi spelar i Mikael Forsbergs bostadsrättsförenings gemensamhetslokal på Kyrkgatan 29c.
Fem ronder Berger, en på fredag kväll och två vardera på lördag och söndag.
Vi spelar med 90 minuters betänketid med 30 sekunders tillägg från första draget.
Protokollförning måste alltid ske oavsett eventuell tidsnöd.

Rond 1 startar klockan 18 på fredagen så kom en stund innan.
Rond 2, lördag, kl 11-15
Rond 3, lördag, kl 16-20
Rond 4, söndag, kl 11-15
Rond 5, söndag, kl 16-20