Vi byter speldag till tisdagar. Med början den 30 januari. Välkommen!