Årsmöte:

2024
Årsmöte 2024 Kallelse
Dagordning 2024
Revisionsberättelse för år 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Motion till årsmöte
Motion till årsmöte
Motion till årsmöte

2023
Årsmöte 2023 Kallelse
Dagordning 2023
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Årsmöte 2023

2022
Årsmöte 2022 Kallelse
Dagordning 2022
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Årsmöte 2022

2021
Årsmöte 2021 Kallelse
Dagordning 2021
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Motion till årsmöte
Årsmöte 2021

2020
Årsmöte 2020 Kallelse
Dagordning 2020
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Årsmöte 2020 förfarande
Årsmöte 2020
Info Tolima-fonden
Avslut SmartaBoden

2019
Årsmöte 2019 Kallelse
Motion
Dagordning 2019
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Årsmöte 2019

2018
Årsmöte 2018 Kallelse
Dagordning 2018
Revisionsberättelse 2017
Årsmöte 2018

2017
Årsmöte 2017 Kallelse
Dagordning 2017
Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016

2016
Dagordning 2016
Årsmöte 2016
Revisionsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Konstituerande möte

2015
Dagordning 2015
Årsmöte 2015

2014
Dagordning 2014
Årsmöte 2014
Bilaga 1
Bilaga 2
Verksamhetsberättelse

2013

2012
Årsmöte 2012

2011
Årsmöte 2011